Mwa Kréyòl / Konvwa pou Kréyòl / Jounen kréyol Touwonlatè

afich jkt 28-10-17_aka La Cartoucherie _ épi pogram la

MWA KREYOL – KONVWA POU KREYOL – JOUNEN KREYOL TOUWONLATE

Sanmdi 28 òktòb 2017 10è30-22è30 > aka L’Epée de Bois- La Cartoucherie -Route du Champ de Manoeuvre – Paris 12

Mi dékatman la :

10è30-12è30 : Latilyé pou zélèv koumansé paré lègzanmen kréyòl o bak (dékatman, métòd, ègzanp)

  • Tout Zélèv ki chwazi pasé éprèv kréyòl envité, fanmi a yo osi

12è00-14è00: Donmbwé an tout sòs :  kribich / lanti é poul/ aytal (végàn)…

  • 7 € on pla é on bwè. Vométan rézèrvé (SMS : 06 67 09 10 26 (ki pla, konmen moun ?)

14è00-15è45: Latilié Aprann li ek matjé kréyol Lakou karayib

  • Ka bout èvè on dikté nivo 1 (kyokè é débouya)

16è00-17è20: pyès Téyat Circulez (1yé séyans)

afich jkt 28-10-17_aka La Cartoucherie _ épi pogram la

17è30-18è30: Latilyé Kabéché pli fon anlè li é maké kréyòl Lakou karayib

  • Ka bout épi an dikté nivo 2 (débouya, zouti filé, majò/mapipi)

18è30: Pawòl ak mizik Lakou Karayib

20è30-21è50: pyès Téyat Circulez (2èm séyans)

22è00-22è30: Bokantaj é sinyati liv ké yé komédyen

afich jkt 28-10-17_aka La Cartoucherie _ épi pogram la